Välj en sida

Integritetspolicy

Vilka vi är

Sverigeklinikerna AB
Webbplatsadressen är: https://sverigeklinkerna.se

Företaget är personuppgiftsansvarig.

Vilka personuppgifter som samlas in och varför

Personuppgifter lagras inte för något specifikt ändamål. Den tekniska lösningen innebär däremot att dessa uppgifter samlas in och behandlas:
• IP-adress
• Cookies
• Uppgifter lämnade i kontaktformulär
Dessa uppgifter används enbart för att underlätta kontakt med besökare som använt kontaktformuläret.

Hantering och lagring av personuppgifter

Endast personer med administratörsbehörighet på webbplatsen har tillgång till personuppgifter. Uppgifterna lagras endast på servrar hos webbhotellet samt i lokal backup.

Hur länge behålls era uppgifter

Hur länge uppgifterna lagras beror på den tekniska lösningen.

Vilka rättigheter du har över dina data

Eftersom de uppgifter som sparas inte är direkt kopplade till något användarkonto kan de inte raderas och något registerutdrag kan heller inte ges.

Svenska SV English EN العربية AR